TIDREDOVISNING  

                                      

In Time TIDREDOVISNING är ett ett system för tidredovisning
inkluderat såväl flextid som timlön och frånvarorapportering.

In Time kan bl.a. hantera:

- Upp till 2000 anställda.

- Flextid i fasta eller rullande veckoscheman.

- Kompsaldo

- Stämpling av samma personal på olika terminaler. (IN på ett ställe UT på ett annat)

- Löneunderlag med frånvaro och övertider.

- Automatisk överföring till BASCO LÖN eller annat löneprogram.

- Frånvaroorsaker upp till 90 stycken olika.

Systemet byggs upp av en eller flera tidterminaler som ansluts i en öppen slinga med 2-trådsförbindelse. En tidterminal är huvudterminal som samlar tiduppgifterna medans PC'n är avstängd eller arbetar med något annat program.

Som registrering mot systemet kan olika medier användas:

- Manuell registrering med anställningsnummer via knappsats.

- Magnetkort typ kreditkort. Antingen egna kort som programmeras in i systemet eller förprogrammerade kort.

- PAC nyckelbricka. Säker avläsning på ett par centimeters håll, ingen mekanisk förslitning.

- Wiegand kort eller nyckel som man har i vissa inpasseringssystem.

 


Ladda ner:

Komplett programinstallation

Senaste programversion

Manualer

Installationsanvisningar