TVÄTTSTUGEKONTROLL - TILLTRÄDE OCH BOKNING

 

Det finns problem med gemensamma anläggningar som tvättstugor:

- Bokade tider respekteras inte.

- Obehöriga kopierar nycklar eller får tag i koder och får då möjlighet till tillträde.

- Tvätt försvinner.

- Utrustning förstörs.

- Städning utföres ej.

- Vissa utnyttjar tvättstugan mer än normalt (t.ex. tvättar mot betalning).

Nu finns det ett system som löser eller minskar dessa problem.

Som identifiering bygger systemet på den mycket säkra PAC-brickan.

En bokningsterminal placeras i tvättstugan eller i ett förrum (se nedan). Till denna ansluts en läsare för tillträdeskontroll placerad utanför dörren. När en behörig bricka presenteras öppnas dörren. Passagerna loggas för senare avläsning i terminalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att presentera sin bricka för bokningsterminalen kan man 
boka en ledig tid. En bokad tid kan endast avbokas av den bricka 
som bokade tiden.

När man ska tvätta på sin bokade tid presenterar man brickan igen och får då besked om vilken tvättgrupp man kan använda. 
Tvättmaskinernas START-knapp förseglas så att de inte kan startas innan bokad bricka har presenterats. Om tvättgruppen är avskild i ett eget tvättrum öppnas detta endast för bokad bricka.


Ladda ner:

Komplett programinstallation

Senaste programversion

Manualer

Installationsanvisningar